Quy chế hoạt động các Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập kinh tế, chính trị

Dân trí Các Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Phạm Bình Minh vừa cùng ký ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của các Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, về chính trị, an ninh quốc phòng…

(Ảnh minh hoạ).
(Ảnh minh hoạ).
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế là một bộ phận của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế (Ban Chỉ đạo quốc gia) được thành lập theo quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 23/4/2014 của Thủ tướng về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế.

Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, tham mưu, tư vấn cho Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia các chủ trương, chính sách lớn, chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế; nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về các chủ trương và định hướng đàm phán hội nhập kinh tế quốc tế chung để làm cơ sở cho việc xây dựng phương án đàm phán của các Bộ, ngành.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế còn giúp Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo và phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong việc Việt Nam tham gia các hoạt động kinh tế – thương mại trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác Á – Âu (ASEM), Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) và các tổ chức, các diễn đàn và hiệp định kinh tế – thương mại quốc tế, khu vực khác; chỉ đạo các Bộ, ngành thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về kinh tế, thương mại trong nước để thích ứng với các định chế, các tổ chức kinh tế – thương mại quốc tế và khu vực mà Việt Nam tham gia…

Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế được tổ chức trên cơ sở kế thừa Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, bao gồm Trưởng ban là Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh. Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Các ủy viên gồm: Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Tổng Thư ký Ban Chỉ đạo liên ngành; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế chuyển thành Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành, đặt tại Bộ Công Thương.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thì lưu ý, Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng là một bộ phận của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế (Ban Chỉ đạo quốc gia), được thành lập theo Quyết định 596/QĐ-TTg, ngày 23/4/2014 của Thủ tướng thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế.

Ban Chỉ đạo liên ngành có nhiệm vụ tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia trong việc đề ra các định hướng, chiến lược, giải pháp lớn và xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong từng giai đoạn liên quan đến hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng.

Bên cạnh đó, tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng; giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng.

Đồng thời, giúp Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia theo dõi, đôn đốc sự phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, cơ quan liên quan của Đảng, Quốc hội, các tổ chức chính trị – xã hội và các đoàn thể nhân dân để đảm bảo sự triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo liên ngành gồm: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, kiêm Tổng Thư ký Ban Chỉ đạo liên ngành, phụ trách mảng công tác hội nhập quốc tế về chính trị; Thứ trưởng Bộ Công an, phụ trách mảng công tác hội nhập quốc tế về an ninh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phụ trách mảng công tác hội nhập quốc tế về quốc phòng.

Ban Chỉ đạo liên ngành có Bộ phận giúp việc đặt tại Bộ Ngoại giao; hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

P.Thảo

Xem thêm :APEC, UBNd, chính trị, kinh tế, chính sách, chỉ đạo, bộ ngoại giao, liên ngành, thái bình dương, phạm bình minh,

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>